STRESSZ TESZT

Jellemzőek-e az alábbi állítások életvitelére, gondolkodására? Kérjük, jelölje meg a megfelelő válaszokat! Nincsenek helyes, vagy helytelen válaszok. Ne gondolkodjon túl sokat, hanem érzéseit legjobban kifejező választ jelölje meg.